LATEST NEWS

FiveM

Server ip: 92.34.43.83:30120

Policys

-Inga saker ges tillbaka ingame, undantag om ni på något sätt kan ge bevis på att ni haft sakerna och de har försvunnit pågrund av en bugg

-Ingen kommer att unbannas om inte den personen som har lagt bannen godkänner det alternativt att man kan bevisa att bannen är felaktig till staff av högre ranken. För detta på behövs dock bevis och man kan inte prata sig ur en ban.

-Alla på servern räknas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. Ska vi banna eller lösa någon situation i efterhand som vi inte har sett på behöver vi också här se bevis på detta. Ord mot ord kommer tyvärr inte leda till något.

Regler

--- Generella Regler ---

§1 Nolltolerans mot fusk eller utnyttjande av buggar.

§2 Att ha flera konton är inte tillåtet och kommer leda till att alla konton förlorar whitelist.

§3 Återanslut inte, självmord, byt jobb eller gör något annat för att undvika rollspelssituation.

§4 Chatten ska endast användas som sista utväg.

§5 Respektera admins beslut. Du kan diskutera om det privat så länge du håller dig till serverns regler.

§6 Reklam för andra communitities eller företag som går konkurrerar mot våra sponsorer är inte tillåtna.

§7 Om du ser någon som bryter mot reglerna, försök att varna dem eller kontakta en admin.

§8 Att ta en diskussion eller försöka hitta kryphål i reglerna accepteras inte.

§9 För att spela på vår server måste man ha en fungerande och aktiv mikrofon.

§10 Man får inte hota andra spelare och all sorts rasism är såklart förbjuden.

§11 Ditt liv är mer värt än att vara död i några min. Så skjut ej för att försöka slippa hamna i fängelse, det ska vara som IRL då detta inte sker. Vill du inte hamna i fängelse, bryt inte mot lagen…

§12 Att hoppa mellan identiteter är stängt förbjudet. Undantag beskrivs nedan.

§12.1 En identitet får endast byta i syfte att glömma t ex till kriminella liv och gå en mer ej-kriminell bana.

---Uppförande Kodex mot akutpersonal---

§13 När man är skadad och inväntar sjukvårdare, så FÅR man prata. Du är alltså inte död, men du bör ROLLSPELA skadad. Däremot om du dör så tappar du minnet (när tiden gått ut).

§14 Situationer mellan kriminella och polis skall utspelas på ett sätt där båda parter får en chans att göra RÄTT för sig. Exempelvis att ge upp, lägga ned vapnen alternativt avvika från platsen.

§15 Vid kontakt med polis eller sjukvård så MÅSTE namn lämnas i notisen. Notisen skall vara kort och konkret och innehålla relevant information, men också namn på inringaren. Samtliga notiser utan information och namn bör ignoreras.

§16 Sjukvårdare får under INGA omständigheter bära vapen som kan döda under sitt yrkesutövande, vapen för lugna ner situation är ok.

§17 Våld alternativt skjutning mot/av sjukvårdare är strängt förbjudet. Sjukvårdare är ett neutralt yrke där de har rätten att neka folk behandling om situationen är för farlig att gå in i, då kallas polis in.

§17.1 Lootning av både sjukvårdspersonal och polispersonal är förbjudet. (Man får ta personliga items men man får EJ ta de items som kommer från yrket).

--- Grundläggande rollspel ----

§18 Du måste följa FearRP. Din karaktär måste vara rädd för livshotande situationer eller av vapen som pekar på dig.

§19 Spring inte in på extremt farliga eller livshotande situationer, till exempel brand eller skottlossningar, som medborgare eller någon med olämpligt jobb.

§20 Metagame. Det betyder att du inte kan prata OOC (Out of Character) medans du är IC ”In character”.

§21 Gör inte orealistiska saker ur sammanhanget (FailRP).

§22 Powergaming är inte tillåtet (dvs. inte göra ”/me bryter mannens nacke och dödade honom” eller liknande).

§23 Du får som spelare ej ta del av AI:s utrustning, d.v.s vapen i detta läge.

§24 Ha inte privata konversationer i chatten, den ska undvikas till varje pris.

§25 Vill ni ha hjälp eller komma i kontakt med admin så använt i första hand discorden, maila eller vid akut ingame skicka ett meddelande till admin.

§26 Man får såklart inte heller göra reklam i den chatten.

§27. Man får max vara 5 personer i ett gäng.

Chefjobb.

Här kan ni hitta de chefjobb som är lediga just nu.

Bilförsäljare –
Falck –
Polisen –
Ambulansen –
Taxi –
MC –
Maffia –
Kartell –
Mäklare –
Unicorn –

Vid frågor kontakta oss direkt i vår discord eller via mail fivem@thoraxgaming.com

För att ansöka Ansök

Hoppa till verktygsfältet