Regler

 1. Ha respekt till ALLA spelare.
 2. Förnedra inte andra spelare.
 3. Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 4. Hjälp spelarna som behöver hjälp! Vi alla har varit nybörjare.
 5. Ha ett vårdat språk i micken och i chatten. Censurering för en svordom gör ingen skillnad.
 6. Sexuella trakasserier och/eller rasistiska kommentarer är strängt förbjudet.
 7. Endast Svenska eller Engelska är tillåtet på servern.
 8. Skrik inte i micken.
 9. Spela inte musik på servern.
 10. Spamma inte i chatten.
 11. Skriv inte med caps i chatten.
 12. Sprid inte länkar till andra communitys/sidor i chatten.
 13. Ha inte länkar till andra communitys/sidor i namnet.
 14. Gör ingen reklam inne på servern.
 15. Olämpliga namn är inte tillåtet.
 16. Olämpliga tecken som kan skapas på servern är inte tillåtet.
 17. Fördröj inte på rundorna.
 18. TK(Teamkill) är förbjudet.
 19. Tigg inte om credits från andra spelare.
 20. Gör som Admins säger, admins ord är en regel.
 21. Det som händer på ditt konto är ditt ansvar! Skyll inte på andra.
 22. Diskutera inte straffen(ban/kick/mute/gag) på servern.
 23. Diskutera inte om andra communitys på servern
 24. Trading är inte tillåtet inne på servern

Varje straff bestämms av den admin som är inne vid det tillfället.
Alla straff kan givetvis överklagas, dock är det inte alla straff som upphävs.

Allmänna

 • Om Admin swapar dig från vakt till fånge ska du inte byta tillbaka… det kan leda till en kort period ct-bannad.

 • Fångvaktare måste säga reglerna TYDLIGT innan de öppnar cellar, annars blir det automatiskt freeday.

 • Man får ALDRIG campa, undantag gäller endast kurragömma.

 • Fångvaktare får inte beordra fångar att göra något som garanterat dödar dem.

 • Man får inte störa pågående lr på något sätt. Det kan leda till att man blir dödad, vid upprepade fall blir det kort period ban.

 • Regler som ges till fångar ska utföras direkt utan omvägar, förseningar, modifikationer eller utsvävningar.

 • Säger Commandern t.ex ”frys till 100% på blå linjen” får inte fången röra sig på något sätt. Säger Commandern dock endast ”frys på den blåa linjen” eller ”frys till 50% på den blåa linjen” får man kolla runt men inte röra själva fötterna.

 • Man får ej stänga av no block när fångar står i en klump för att underlätta t.ex om en fånge har fått upp ett vapen.

 • Commandern måste räkna ner när man skall frysa eller göra ett viss command Tex frys till 100% inom 3 inom 2 inom 1 inom 0. (Måste använda sig av riktiga sekunder)

 • Första/Andra rundan är alltid restricted Free Day så att alla får en chans att komma in.

 • Nya commands går alltid över gamla (Kan variera beroende på lek)

 • Hjälp spelarna som behöver hjälp! Vi alla har varit nybörjare.

 • Diskutera inte trades,straff,communitys/hemsidor inne på servern.

 • Det är ditt konto ditt ansvar.

 • Gör som Admins säger säger. Admins ord är en lag.

 • Man får ALDRIG portal campa. Det kan leda till en kort period ban.

 • Vi har nolltolerans mot rasism och mobbning. Konsekvenserna blir långvariga.

 • Man behöver inte förklara vad en lek/övning går ut på eftersom det står info om leken när warden startar leken.

 • Man får inte göra item spam (tar man emot mer än 3 items så räknas det som spam) inne på servern. Det kan leda till en kort period ban.

 • Under LR behöver man inte säga ”inget fusk”. Man får ALDRIG fuska under LR, om man ändå gör det så kan det leda till en kort period ban.

Vakter

 • Varningsskott eller muntliga varningar ska i de flesta fall utdelas, undantag vid lekar så som Simon Says. Detta gäller EJ om fången utgör ett aktivt hot.

 • Man får INTE vara i cellar eller secrets innan 13.00, undantag vid alla andra special days.

 • Om en admin säger att en lek har körts för många gånger så ska leken bytas.

 • Som ny på servern eller gamemodet så börjar man som fånge för att lättare kunna lära sig hur det fungerar.

 • Som fångvaktare får man ALDRIG särbehandla spelare, som till exempel ge ut beacon till spelare du inte gillar eller ge ut bonusar/straff mot spelare utan anledning.

 • Om vakten inte öppnar cellerna innan 14:00 blir det Friday

 • Man måste ha fungerande mikrofon för att vara vakt.

 • Som vakt får man inte vistas i fångarnas kniv område eller bestämda område. I fallen när de gör detta så får fången döda vakten.

 • Använd inte mikrofonen i onödan

 • CTs som stör Wardens commands får mute utan förvarning.

 • Man får INTE droppa vapen till fångarna.

 • Man får EJ ge ut straffrundor som vakt.

 • Man behöver inte förklara  hur leken man ska köra fungerar. Eftersom det står info när warden startar en lek.

 • CTs ska vara tydliga i sina kommandon när det gäller hur Ts ska ta sig från punkt A till B. (T.ex Kryp och endast kryp osv.)

 • Fördröj inte på rundorna.

 • Warden ska öppna cells precis INNAN dem startar en special day.

 • CTs måste alltid gå med på T´s LR regler förutom om det leder till en säker död.

FÅNGAR

 • Som rebell ska du ALLTID vara aktiv. Man får inte campa i cells. det räknas ej som en aktiv rebell.

 • Stör aldrig när warden ger order, Det kan leda till mute.

 • Under dagarna när man är fri att gå runt så får man ej portal campa.

 • Under FFA eller liknande när man är i armory så får man EJ armory campa gäller alla .

 • Du får ENDAST ta lr när warden ger tillåtelse, kategorien rebell är undantag och det får du alltid ta.

 • Du får inte ta för lång tid på dig att köra lr (när du kan) mot slutet av rundan.

 • Du får inte avslöja var dina lagkamrater är någonstans (t.ex. när någon rymmer/gömmer sig).

 • Om någon vakt går in i din kniv-area eller är på bestämd samlings-plats får du kniva denna vakt tills han är död eller lyckats ta sig där ifrån vid liv, du får inte springa efter vakten när han är påväg bort igen.

 • om du är rebell får du endast komma tillbaks levande INNAN en lek eller övning har startat, efter alla olika sorters lekar kan rebeller inte komma tillbaka levande.

 • Fördröj inte på rundorna.

LEKAR

 • Last Request (!lr): Last request är en sista önskan. Man kan bara köra !lr när det är max två levande fångar. För att köra LR så skriver man !lr i chatt. (Man får ej störa för andras LR)

 • Simon says: Simon says får inte köras i cellarna (Du måste först ta ut dom från cellarna till en plats innan du för köra igång simon säger). Den fånge som gör fel eller inte lyssnar kommer att bli dödad. För att avsluta eller byta till t.ex evil simon says måste Simon säga ” Simon says , Simon says är slut.” Det får inte heller användas för att transportera fångar mellan samlingsplatser eller lekar på mappen.

 • Evil simon says: Under evil simon says kommer den fånge som gör command sist eller gör fel kommer dö , Man får inte luras på Evil simon says.

 • Drunken simon says: Under drunken simon says så kommer den fången som gör commandot korrekt först får välja en/två fångar som ska dö. Man får inte luras på Drunken simon says, den fånge som gör fel dör inte.

 • Cell-Day: Under denna dag får fångarna ej vistas utanför cellerna utan kommer isf att dö utan förvarning. (Hinner fången tillbaka in i cellen får vakten ej döda dem). Måste vara avslutat senast 13.00. Warden MÅSTE säga att cell.day har börjat och cell-day är slut.

 • Restricted Freeday: Under en begränsad freeday får fångar ej ha vapen, rebella och får ej avsiktligt följa efter eller gå för nära vakten utan kommer isf dö. Annars får man göra nästan vad som helst.

 • Obegränsad Freeday: På obegränsad freeday får fångarna göra allt. Ha vapen, vara i armoury m.m. Allt förutom att skjuta vakterna

 • Vem vet mest?: Denna lek är frågesport med samma princip som Drunken. Leken går ut på att commander väljer ett ämne och frågar en fråga inom ämnet t.ex ”Huvudstaden i Sverige”. Första T som svarar korrekt i text-chat får välja 1/2 fångar som ska dö.

 • Idol: Denna lek utgår på att fångarna får visa sina talanger genom att sjunga osv. Commandern kommer välja fångar en för en som får visa sin talang därefter kommer levande vakter rösta med Ja eller Nej, Commanders röst väger mest ifall det är t.ex 2 ja och 2 nej.

 • Skämt-Leken: Skämt-leken går ut på att fångar ska gå ut till en bestämd plats en och en och säga ett skämt. Därefter kommer levande vakter rösta Ja eller Nej, Commanders röst väger mest ifall det är t.ex 2 ja och 2 nej.

Vi använder cookies för att kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Om du fortsätter att använda denna sida så antar vi att du godtar detta. Ok